HOMEよみもの>圧力損失計算

エアー配管の圧力損失計算

ΔP=0.39u × rV ×10-4
d 2g

ΔP 直管における圧力降下(MPa)
u 摩擦係数
l 管の長さ(m)
d 管の内径(m)
r 流体の密度(kg/m3
r=1.2931(kg/m3
<0.1013MPa,0℃において>
r=1.2931× 273 × p
273+t 0.1013
t 流体の温度(℃)
p 流体の絶対圧力(MPa)
v 流体の平均速度(m/s)
v= Q       Q= 0.1013×q
A60 p
q 大気圧、常温における空気流量(m3/min)
Q 圧力Pにおける空気流量(m3/min)
A 配管の断面積(m2
g 重力加速度(9.81m/s2

摩擦係数

d cm u d cm u d cm u
2.76 0.01242 27.94 0.00358 53.31 0.00316
5.29 0.00756 30.48 0.00351 55.88 0.00314
8.07 0.00594 33.02 0.00354 58.42 0.00312
10.53 0.00513 35.56 0.00340 60.96 0.00310
13.08 0.00464 38.10 0.00335 63.50 0.00309
15.52 0.00432 40.64 0.00331 66.04 0.00307
18.01 0.00409 43.18 0.00327 68.58 0.00306
20.47 0.00392 45.72 0.00325 71.12 0.00304
22.94 0.00378 48.26 0..00321 73.66 0.00304
25.42 0.00367 50.80 0.00319 76.20 0.00302
ΔP=0.39u × rV
d 2g